Stichting gehandicaptenbelangen Houten

WMO..

Vrijwilligers bieden onafhankelijke cliëntondersteuning*:
Sinds ruim ander half jaar bestaan de onafhankelijke cliëntondersteuners voor WMO. Ook zijn er sinds kort onafhankelijke cliëntondersteuners speciaal voor mensen met psychiatrische problemen. Deze vrijwilligers zijn getraind om, als u dat op prijs stelt, u te ondersteunen in het proces van een Wmo-aanvraag bij de gemeente en bijvoorbeeld bij een keukentafel gesprek. Deze cliëntondersteuners zijn er speciaal voor inwoners met een hulpvraag. De geboden hulp is gratis.
Het Sociaal Loket beschikt over de profielen van deze vrijwilligers. Zij kan u adviseren en in contact brengen met de bij u best passende cliëntondersteuner. Ook vindt u de profielen op de website www.houten.nl/clientondersteuning.
U kunt ook ondersteuning krijgen van:
– een welzijnsconsulent van van Houten&co, 030-70 01 500, info@vanhoutenenco.nl;
– een medewerker van MEE, 030-63 92 611;
– een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht, 030-236 93 20, steunpunt@ggzutrecht.nl;
– uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie

*Deze informatie is grotendeels overgenomen van de volgende site: https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/beleid-en-regelgeving/sociaal-domein/clientondersteuning/

 

Financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken:
De gemeente Houten wil inwoners met een laag inkomen en hoge ziektekosten financieel steunen. De gemeente komt de zorgkosten tegemoet (over 2016) voor de volgende groepen in Houten: chronisch zieken en inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking die een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) én een indicatie Wmo, Jeugd of Wlz hebben voor langer dan een jaar óf een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) en hoge zorgkosten.
Inwoners met een indicatie vanuit de Wmo of Jeugdwet en mensen die gebruik maken van de U-pas ontvangen van een brief over deze regeling. Ook WIL stuurt haar klanten een brief hierover.
Via de gemeentepagina in het Houtens Nieuws volgt een publicatie over deze tegemoetkoming.
Inwoners met een Wlz-indicatie kunnen alleen worden bereikt via de publicatie in het Houtens Nieuws en de website.

Veranderingen t.o.v. de regeling van vorig jaar: Vorig jaar kwamen alleen inwoners met een laag inkomen en met een indicatie Wmo, Jeugd of Wlz in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit jaar komen ook inwoners zonder indicatie, maar met een laag inkomen en hoge ziektekosten in aanmerking.

Aanvraagtermijn: Inwoners die denken dat zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kunnen hun aanvraag vanaf nu tot en met 30 juni 2017 indienen.
Nadere informatie: Werk en Inkomen Lekstrook (WIL) zorgt voor de uitvoering van deze regeling. De Regeling Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en mensen met een beperking in 2016 vindt u hier: https://www.houten.nl/uploads/tx_elektronischebekendmakingen/announcement/pdf/gmb-0321-2017-099.pdf
De toelichting en de meest gestelde vragen staan op de website van WIL: http://www.wil-lekstroom.nl/onderwerpen/regelingen-per-gemeente/tegemoetkoming-zorgkosten-chronisch-zieken-en-gehandicapten-2016/.
Op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur kunnen inwoners bellen of mailen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) via (030) 7022300 of via info@wil-lekstroom.nl.
Of inwoners bezoeken op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur het Sociaal Loket in het gemeentehuis van Houten aan het Onderdoor 25. Daar is dan een medewerker van WIL aanwezig.”

 

 

 Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden