Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Bereikbaarheid en toegankelijkheid..

Week van de toegankelijkheid 1 tot 6 oktober 2018

Klik hier voor meer informatie.


Bereikbaarheid

In maart 2017 heeft de werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) een ongevraagd advies over looproutes voor mensen met een beperking ingediend. Op basis hiervan hebben een paar deelnemers van de SGH  meegelopen met een groenschouw maar dat gaf niet direct antwoord op al onze vragen over de knelpunten in bereikbaarheid van paden en wegen in Houten.

Naar aanleiding van de desbetreffende adviesnotitie heeft W. Boersma van CDA een gesprek weten te bewerkstelligen met de juiste persoon binnen de gemeente.

Hier treft U een impressie aan van het gesprek.


Toegankelijkheid bibiliotheek

Eind mei werd de SGH gevraagd om zich te buigen over de problemen met de toegankelijkheid van de bibliotheek na de verbouwing. Wij zijn samen met twee personen, één in een elektrische rolstoel en één in een scootmobiel de bibliotheek geïnspecteerd. Bij de inspectie was er ook de Manager Bedrijfsbureau van de bibliotheek aanwezig. De knelpunten werden in goed overleg met elkaar besproken. Daarna kwam de bibliotheek met een aantal oplossingen. Alle boekstellingen zijn nu zo ver uit elkaar geschoven dat de draaicirkel die nodig is om met een scoormobiel of een rolstoel tussen de stellingen te komen, haalbaar is.

De gemeente heeft de draaideur aan de ingang vervangen door een schuifdeur waardoor de toegankelijkheid van de bibliotheek optimaal is geworden.


Verkeersveiligheid fietspaden

Op dinsdag 31 juli heeft het verkeersberaad de fietspaden in Houten geïnspecteerd. Tijdens een fietstocht van twee en een half uur werden de knelpunten die door de achterban van de deelnemende organisaties (waaronder de SGH) waren aangekaart, onder de loop genomen en hebben wij gezamenlijk gezocht naar oplossingen. De aanwezige beleidsmedewerkster van verkeer en verkeersveiligheid van de gemeente zal de lijst van de knelpunt en voorgestelde oplossingen voorleggen aan de verantwoordelijke personen binnen de gemeente.


Vervoer

Vervoer Houten: Vervoer Houten is de opvolger van het kleinschalig vervoer met een golfkarretje. Vervoer Houten is een maatschappelijk initiatief om te voorzien in kleinschalig vervoer binnen de rondweg van Houten en de direct daaraan grenzende bestemmingen. Deze voorziening is specifiek bedoeld voor senioren, mensen met een functiebeperking en mindervaliden met een acute vervoersbehoefte. Het wordt uitgevoerd met twee elektrokarren die zich mogen verplaatsen op fietspaden en binnenstraten. Zij zullen – noodgevallen daargelaten – geen gebruik maken van de Rondweg.
De drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal liggen niet in het bereik van Vervoer Houten. Geïnteresseerd in meer informatie? Kijk dan op de site van Vervoer Houten: http://www.vervoerhouten.nl/.
Reserveer telefonisch uw rit: 06 -53 88 30 90. Bereikbaar tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
Sinds begin 2018 is Houten een tweede golfkarretje rijk. klik hier om een artikel daarover te lezen.

Regiotaxi Utrecht: Regiotaxi is vervoer van deur tot deur voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Regiotaxi Utrecht brengt van de voordeur van uw vertrek adres naar de voordeur van uw bestemming. De ingang van een flat of wooncomplex wordt als voordeur beschouwd. Ook kunt u reizen van en naar een opstaplaats van Regiotaxi Utrecht of een halte van het openbaar vervoer. De vaste instapplaats in Houten is op Het rond (Achterom, Hoek Het Wed). De taxi is dan alleen beschikbaar op afroep. U dient tenminste één uur van tevoren bellen met 088-0025400.

Regiotaxi Utrecht rijdt in de gemeente Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht (deel Maarssen), Utrecht, Vianen en Zeist. Het vertrek of de aankomst van een rit met Regiotaxi Utrecht moet altijd in één van deze gemeenten zijn. Meer informatie vindt u op de site van de Regiotaxi Utrecht: http://www.regiotaxiutrecht.nl/home

Belangrijkste telefoonnummers:

Rit reserveren:                           088 – 00 25 400
Informatie en vragen:               088 – 00 25 444
Klachtenmeldpunt:                    088 – 00 25 488

Valys, uitstapjes buiten de eigen regio: Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Valys brengt u waar u met het lokale vervoerssysteem niet kunt komen. Voor een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen.
Naast ‘Valys Basis’ (vervoer met een taxi van deur tot deur) biedt Valys ook ‘Valys Begeleid’ (reizen met taxi en trein met begeleiding van reisassistenten op meer dan 30 trainstations) en ‘Valys Vrij’ (zelfstandig reizen met taxi en trein van deur tot deur) aan; verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein.
U kunt de Valys Klantenservice bereiken onder telefoonnummer 0900 – 9630 (€ 0,05 per minuut). De Klantenservice is bereikbaar van 09.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags, van maandag t/m vrijdag.

Heeft u vragen over Valys? Schrijf naar:
Valys Klantenservice
Postbus 402
2900 AK Capelle a/d IJssel

U kunt uw vragen ook stellen via het contactformulier op de site: https://www.valys.nl/. Dit vindt u onder het kopje contact.


Kwaliteit openbare ruimte

In 2016 heeft een onderzoeksbureau de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte in Houten onderzocht. De beeldkwaliteit blijkt in het algemeen ruim te voldoen aan de afspraken die het college hierover met de raad heeft gemaakt. Van mei tot en met september is op 24 plekken verspreid over de gehele gemeente 8 keer de (beeld)kwaliteit beoordeeld.
Er is gekeken naar de volgende zaken:
– gras: graslengte;
– plantsoen: kale plekken en snoeibeeld;
– water: drijfvuil;
– straatreiniging: onkruid en zwerfafval.

Bij 97 % van de metingen voldoet de kwaliteit aan de afgesproken norm.
Het onderzoeksbureau geeft aan dat op wandelpaden die niet of nauwelijks worden gebruikt relatief veel onkruid is. Dit is logisch omdat waar veel mensen lopen, onkruid niet kan groeien. Het bureau adviseert om delen van voetpaden op te heffen. Dit advies past goed in het beleid om Houten te ‘ontstenen’. De gemeente gaat hiernaar kijken.
Bewoners ervaren de kwaliteit van de openbare ruimte soms anders dan nu uit het rapport naar voren komt. De belevingswaarde is dan blijkbaar anders dan uit een objectieve meting blijkt. Daarom wil de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte dit jaar ook één of tweemaal met de bewoners van de klankbordgroep Openbare Ruimte inspecteren.
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) stelt voor om de werkgroep Wmo aan te laten sluiten bij de klankbordgroep door één of twee leden af te vaardigen.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Gerco Wicherson via telefoonnummer (030) – 63 92 611.

Bron: https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/archief/2017/februari/artikel/positief-resultaat-inspectie-kwaliteit-openbare-ruimte/Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden