Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Werkgroepen..

Organiseren van activiteiten

Het is leuk en fijn. De stichting begint weer te bruisen van energie. Dat kan door blijven gaan alleen als ook de deelnemers van de stichting participeren in het organiseren van activiteiten; want het interim bestuur (mensen die tijdelijk helpen om de stichting op de rails te zetten en houden), doen vaak deze activiteiten naast vele andere vrijwilligerstaken en zitten dan tegen de rand van hun capaciteit.
Vandaar hulde aan initiatieven. Hier zit ook een organisatorische aspect aan vast. Want wie organiseert wat en hoe? Het bestuur is verantwoordelijk indien iets niet goed gaat.
Dat willen we in belang van de organisatoren en de verantwoordelijke bestuursleden graag goed borgen. Vandaar een kleine handzame procedure. Als we ons daar allemaal aan houden, zullen we nog meer leuke dingen kunnen organiseren. Nu de procedure:

 • Meld een voorgenomen activiteit aan de penningmeester
 • Voeg hierbij de voorgestelde datum
 • Maak een begroting (hoeveel geld heb je waarvoor nodig). Moet er gehuurd worden? Moeten er spullen gekocht worden? Is er propaganda nodig en hoe?
 • Maak een bezettingsplan: Wie doen wat? Wie doet de PR en hoe? Wie doet de inkopen? Wie kleedt de ruimte en wie ruimen af? Wie helpt de deelnemers die hulpnodig hebben?
 • Bestuur kijkt z.s.m. hiernaar en volgt snel een overleg met de organisator
 • Indien er activiteiten georganiseerd worden in accommodaties die door de Stichting worden betaald:
  • Dient dit alleen met het medeweten en onder de naam en verantwoording van de stichting en haar bestuur
  • Gelden die door derden voor activiteiten geschonken worden, behoren toe aan de stichting.

Tenslotte wat algemene opmerkingen:

 • De te organiseren activiteiten zullen altijd voor de hele doelgroep van de SGH zijn
 • Voor deelactiviteiten mag de naam SGH niet worden gebruikt. Zwemmen is bijvoorbeeld geen deelactiviteit omdat deze door de stichting gefinancierd wordt en iedereen desgewenst daaraan deel kan nemen.

Het interim bestuur
4 februari 2018Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden