Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Wat wij doen..

Sinds het aantreden van het interim bestuur in het voorjaar, zijn wij met diverse zaken bezig geweest om de doorstart van de AGH mogelijk te maken. Eerst hebben wij een enquête gehouden onder de deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen en belanghebbende om na te gaan wat hun wensen zijn en hoe de SGH in de toekomst eruit moet gaan zien. De resultaten van de enquête zijn vervolgens met de deelnemers besproken tijdens de eerst deelnemersbijeenkomst op 23 maart 2017. Op basis van de suggesties tijdens deze bijeenkomst heeft het interim bestuur een voorstel gedaan voor de toekomst van de organisatie. Op 15 juni j.l. organiseerden wij een tweede bijeenkomst om dit voorstel voor te leggen aan en bespreken met onze deelnemers. Dit heeft geresulteerd in een verslag en een lijst van activiteiten ten behoeve van doorstart.

Daarnaast hebben wij de dagelijkse activiteiten voortgezet, onze site vernieuwd en gewerkt aan het opbouwen van netwerken zodat wij, samen met andere organisaties, meer activiteiten kunnen bieden aan onze deelnemers.

Om de enquête te downloaden, klik hier.
Om het verslag van de eerste deelnemersbijeenkomst te zien, klik hier.
Voor het verslag van de tweede deelnemerssbijeenkomst klik hier .

 Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden