Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Het bestuur..

Het interim bestuur stelt zich voor:

Margo Uijtewal, voorzitter:
Sinds 2013 ben ik lid van het bestuur van de SGH. En sinds die tijd ben ik langzamerhand meer betrokken geworden. Omdat ik tot de doelgroep van de Wmo behoor en ook in mijn werkzame leven hierbij betrokken was, heb ik me binnen het bestuur vooral op dit onderwerp gericht.
In de afgelopen jaren is er veel veranderd en hebben we als SGH een betere positie gevonden om de belangen van onze deelnemers onder het voetlicht te brengen bij de gemeente Houten. Ook vanuit de medewerkers van de gemeente en de wethouder is de belangstelling sterk verbeterd.
In januari heeft het bestuur besloten om te stoppen. Als demissionair bestuurslid ben ik, samen met een aantal nieuwe mensen, verder gegaan om de zaken voorlopig nog draaiende te houden en om te helpen een nieuw bestuur te vormen. Ik heb dit besluit genomen omdat ik vind dat het bestuur eens kritisch naar zichzelf moet kijken om te zien of de SGH nog goed past binnen de nieuwe omgeving waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden.

Henk Donker, penningmeester:
Mijn naam is Henk Donker en ik ben bij verschijnen van dit blad nog net 65 jaar.
Ik ben redelijk actief in het sociale netwerk in Houten als o.a. belastinginvuller en onafhankelijke cliëntenondersteuner in WMO-gevallen.
Daarnaast ben ik lid van de Adviesraad voor het sociaal domein. Hieruit ken ik Margo Uijtewaal. Zij heeft mij gevraagd om te helpen een doorstart te maken met de SGH. Hierbij hoop ik gebruik te kunnen maken van mijn ervaringen in mijn werkzame leven. Ik was daar “Veranderingsmanager” en hielp bedrijven om nieuwe stappen te zetten.
Komende maand rond ik daarnaast mijn opleiding “Budget Coach” af, waardoor ik hoop mensen met financiële problemen te kunnen helpen.
Tenslotte ben ik eindredacteur van het programma “Ouderen Actief” bij HoutenFM.
O, ja ik ben al 43 jaar echtgenoot, vader en opa van 4 geweldige kleinzoons.

Magda Funneman, communicatie:
Ik heb 35 jaar gewerkt in de gezondheidszorg waarin ik verschillende functies had; de laatste jaren als Woonbegeleider in een Woon en Zorgcomplex voor senioren in Amsterdam.
Een jaar geleden ben ik met pensioen gegaan en inmiddels doe ik vrijwilligerswerk bij Zorgspectrum in Houten in de vorm van huisbezoekjes en ondersteuning. Daarnaast ben ik betrokken bij de schuldhulpmaatjes.  Onlangs ben ik gevraagd mee te denken over de toekomst van SGH met inbreng van de wensen die deelnemers hebben.

Nasrin Tabibian, PR:
Mijn naam is Nasrin Tabibian en ik woon al ruim 29 jaar in Houten. Van huis uit ben ik een sociale wetenschapper en een onderzoeker op het terrein van zorg en welzijn. Door mijn vrijwilligerswerk bij diverse organisaties in de afgelopen 20 jaar, heb ik een redelijk beeld gekregen van de Houtense samenleving en situatie. Naast een interim bestuurder van de SGH, ben ik, op dit moment, ook een onafhankelijke cliëntenondersteuner voor Wmo-aanvragen en ga ik op huisbezoek bij ouderen en chronisch zieken die daar behoefte aan hebben.

 Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden