Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Over ons..

De Stichting Gewoon anders Houten (SGH) behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke functiebeperking en van chronisch zieken in de gemeente Houten. Het doel is om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven.
De SGH verleent geen individuele hulp, maar organiseert wel voorlichtingsactiviteiten alsook ontspannings- en sportmogelijkheden. Elke week is er bijvoorbeeld een zwemuur voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking in het Zwembad de Wetering in Houten.

Om de belangen van de doelgroep te kunnen behartigen, onderhoudt de SGH contacten met andere gehandicapten-, patiënten- en ouderenorganisaties en heeft structureel overleg met de gemeente Houten. De SGH kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbaar gebied, goede vervoersmogelijkheden en een goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht. Hiertoe participeert de SGH in de adviesraad Sociaal Domein – het cliëntenplatform – om contacten tussen de gemeente en de achterban te onderhouden en zo de belangen van de doelgroep te bewaken.

Deelname aan de SGH

Voor het jaar 2018 heeft het bestuur de deelnemersbijdrage vastgesteld op € 20,00 per persoon per jaar. Voor houders van een U-pas is dit € 15,00 mits u een kopie van uw geldige U-pas inlevert. Voor deelnemers buiten de Gemeente Houten geldt echter een bijdrage van € 25,00 per persoon (voor houders van een U-pas € 20,00).
Voor donateurs gelden dezelfde bedragen, maar dan als minimum. Een hogere donatie is uiteraard altijd welkom. Donateurs worden voor hun bijdrage regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de SGH en blijven zo op de hoogte van onze activiteiten. Zij zijn natuurlijk ook van harte welkom op bijeenkomsten.

Per 1 januari 2018, bedraagt de bijdrage voor het zwemmen € 144,00 (bij gespreide betaling is dit € 12,00 per maand) per persoon voor zowel deelnemer als begeleider (mits mee-zwemmend). Voor U-pas-houders is dit € 108,00 of € 9,00 per maand. Deze bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Zwemt u incidenteel mee, dan kost het € 4,00 per keer, ter plaatse te voldoen.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze organisatie, of als u ons wilt ondersteunen door vrijwilligerswerk te doen of een financiële bijdrage te leveren, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op onze contactpagina of ons een brief sturen, bellen of mailen. Onze contactgegevens zijn:

Postadres:
Postbus 206
3990 GA HOUTEN

Telefoon: 06-13 01 70 85
e-mail: sghhouten@gmail.com
Bankrekening: NL64INGB0005072453 t.n.v.: Stichting Gehandicaptenbelangen Houten.


Deelnemersraadpleging

Op 19 mei heeft weer een deelnemersraadpleging plaats gevonden. Hier vind je de presentatie van die middag.Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden