Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Over ons..

De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke, verstndelijke en/of zintuiglijke functiebeperking en van chronisch zieken in de gemeente Houten.

De SGH onderhoudt contacten met andere gehandicapten-, patiënten- en ouderenorganisaties en heeft structureel overleg met de gemeente Houten. De SGH kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbaar gebied, goede vervoersmogelijkheden en een goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De SGH verleent geen individuele hulp, maar organiseert wel voorlichtingsactiviteiten alsook ontspannings- en sportsmogelijkheden. Elke week is er bijvoorbeeld een zwemuur voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Zwembad de Wetering in Houten. De SGH is bezig de mogelijkheden voor ontspanning en sport voor de deelnemers uit te breiden.

Als u geïnteresserd bent om deel te nemen aan onze organisatie, of als u ons wilt ondersteunen door vrijwilligerswerk te doen of een financieële bijdrage te leveren, dan kunt u zich aanmenden via het formulier op onze contactpagina of ons een brief sturen, bellen of mailen. Onze contactgegevens zijn:

Postadres:
Postbus 206
3990 GA HOUTEN

Telefoon: 06-13 01 70 85
e-mail: sghhouten@gmail.comStichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden