Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Nieuws en mededelingen..

De bedoeling van deze pagina is u op de hoogte te houden van de belangrijkste gebeurtenissen in Houten maar ook van de landelijke ontwikkelingen die het welzijn en de positie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking aangaan.
Voor het nieuws over leuke activiteiten, (informatie-) bijeenkomsten en congressen verwijzen wij u naar de pagina ‘Nieuws’.
Voor evenementen of informatie met meer beleidsmatige aard verwijzen wij u naar de pagina ‘wet- en regelgeving/overheid’.


Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

De gemeente Houten wil inwoners met een laag inkomen en hoge ziektekosten financieel steunen. Chronisch zieke en gehandicapte inwoners uit Houten met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) én een indicatie Wmo, Jeugd of Wlz voor langer dan een jaar óf met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) en hoge zorgkosten komen wij tegemoet in hun zorgkosten over 2017.
Omdat deze inwoners wellicht cliënt bij u zijn, informeren wij u over de regeling, zodat u hen hierop kunt wijzen of hen kunt helpen antwoorden op hun vragen te vinden.

Hoe informeren wij inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming?
Inwoners met een indicatie vanuit de Wmo of Jeugdwet en mensen die gebruik maken ontvangen deze week van ons een brief over deze regeling. Net als de U-pas houders die ook dezelfde brief zullen ontvangen. Ook WIL stuurt haar klanten een brief hierover. Via de gemeentepagina in het Houtens Nieuws volgt een publicatie over deze tegemoetkoming.

Inwoners met een Wlz-indicatie zijn niet bij ons bekend. Wij kunnen hen alleen bereiken via de publicatie in het Houtens Nieuws en de website en via uw tussenkomst.

Aanvraagtermijn
Inwoners die denken dat zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kunnen hun aanvraag vanaf nu tot en met vrijdag 29 juni 2018 indienen.

Nadere informatie
Werk en Inkomen Lekstrook (WIL) zorgt voor de uitvoering van deze regeling.
De Regeling Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten over 2017 vindt u hier: www.wil-lekstroom.nl/zorgkosten
De toelichting en de meest gestelde vragen staan hier ook.
Op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur kunnen inwoners bellen of mailen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) via (030) 7022300 of via info@wil-lekstroom.nl.
Of inwoners bezoeken op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur het Sociaal Loket in het gemeentehuis van Houten aan het Onderdoor 25. Daar is dan een medewerker van WIL aanwezig.

Gemeente Houten


Hoe gaan we met de U-pas om?

Sinds jaar en dag geeft de SGH korting op een u-pas.
Leden, die de pas hebben krijgen zowel op de deelnemersbijdrage als het zwemmen 25% korting. De regels rondom de U-pas zij veranderd. De deelnemers hebben nu een soort portemonnee, waaruit ze kunnen putten. Maar op is op. Het bedrag in de portemonnee is echter heel bescheiden. Daarom heeft het bestuur besloten, daar geen beroep op te doen en de oude regels te handhaven:

  • Zorg dat er een kopie van de U-pas bij het bestuur ligt
  • Je hebt dan 25% korting op deelnemersbijdrage en zwemmen.
  • Je maakt gewoon die bedragen over en klaar is Kees

Voor lidmaatschap is het dan 15 euro en zwemmen per keer 2,25 euro (of 9 euro per maand).
Vragen, contact gewoon Henk.


Email adressen gevraagd:
Uit de deelnemerslijst blijkt, dat ongeveer 25% van de deelnemers hun email adressen heeft aangeleverd. Als u een email adres heeft en dat nog niet aan ons hebt doorgegeven, vragen wij u vriendelijk om dit alsnog snel te doen. Uw email adres kunt u sturen naar: sghhouten@gmail.com.
Dit heeft de volgende redenen:
• Bij bijzondere zaken kunnen we u veel sneller informeren.
• Hoe meer email adressen hoe minder portokosten en dat scheelt veel geld.
Alvast bedankt.

Vrijwilligers gevraagd:
Veel vrijwilligers zetten zich al jaren van hart en ziel in voor de SGH. Onze dank ervoor. Ik hoop dat wij dit jaar maar ook de komende jaren op u mogen rekenen.
Toch hebben wij meer mensen nodig om de (nieuwe) activiteiten en werkgroepen te kunnen blijven aanbieden. Het scholenproject, bijvoorbeeld, loopt gevaar omdat veel vrijwilligers die dit project tot nu toe mogelijk hebben gemaakt, dat niet meer kunnen doen omdat het werk hen te zwaar werd. Bent u bereid als vrijwilliger helpen met (nieuwe) projecten en activiteiten, of kent u iemand die dit zou willen doen, laat het ons dan weten via telefoon: 06 1301 70 85 of stuur ons een email. Om de voortgang van de SGH te kunnen waarborgen, hebben wij op korte termijn vrijwilligers nodig voor:
– Het bestuurswerk;
– Werken in werkgroepen;
– Materiaalbeheer;
– Het bemensen van de SGH-stand tijdens de activiteitenmarkt op zaterdag 2 september;
– Het scholenproject.

Dringend gezocht….
In Houten is als vervanging voor de WMO-raad de adviesraad voor sociaal domein in het leven geroepen. Zij adviseert de gemeente o.a. op alle beleidsstukken voor de WMO.
Iets, waar velen van ons gebruik van maken.
De Raad heeft een viertal werkgroepen. Een ervan is er t.a.v. de WMO.
Met het verscheiden van John Gerlach is er een belangrijke deelnemer uit de doelgroep van SGH heen gegaan en input uit deze hoek is onontbeerlijk.
Wie kan ik verleiden om zich hiervoor aan te melden? Extra kennis heeft u niet nodig, want u bent ervaringsdeskundige en beter kan het niet.
We vergaderen ongeveer één maal per maand als groep en twee maal per jaar met de wethouder.
Verder is er redelijk wat mail verkeer en per week ongeveer één uur leeswerk.
Mocht u, uw doelgroep een dienst willen bewijzen en je stem laten horen, meld u bij Henk Donker (donker0@xs4all.nl).

Verslag 2e deelnemersraadpleging:
Op 15 juni j.l. is er weer een raadpleging geweest. Klik hier om verslag te downloaden.Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden