Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Vertel het ons..

Gezamenlijk meldpunt:

Individuele acties hebben minder effect dan als die worden gebundeld. Één van de belangrijkste taken van de SGH is het behartigen van de belangen van mensen met een beperking. Daartoe hebben wij afgesproken om een meldpunt in te stellen voor een aantal zaken:

  • Onderhoud hulpmiddelen
  • Procedures WMO-aanvragen
  • Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen

Het komt ons ter ore dat, als men bijvoorbeeld een probleem heeft met een Scootmobiel, bij reparatie niet adequaat wordt gereageerd. Ook schijnt de WMO-aanvraag niet altijd vlekkeloos te verlopen of dat er lange wachttijden bestaan. Indien het ook U overkomt, meld het dan bij ons. Hiervoor kunt u het formulier gebruiken op de pagina ‘contact’.

Nodig:

  • Uw naam en contactgegevens (wij anonimiseren die)
  • Beschrijving van gebeurtenis of klacht
  • Wanneer, waar, etc.

Na ontvangst van uw informatie, nemen wij contact met u op.


Toegankelijkheid

Volgens het landelijk Bureau Toegankelijkheid is toegankelijkheid “de mogelijkheid om zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik te kunnen maken van gebouwen, producten en diensten“.

Komt u problemen tegen in dit sfeer, laat dan de SGH weten. Wij zullen de zaak onder de aandacht brengen van de betrokken instanties.Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden