Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Musical en deelnemersraadpleging..


Evenement gegevens

  • Date:

Zoals al aangekondigd, houden we op 19 mei a.s. een deelnemers-raadpleging gecombineerd met de vertoning van de opname die gemaakt is van onze musical, ruim 2 jaar geleden.

De vertoning begint om 14.00 uur en introducees, alsmede andere belangstellenden, zijn welkom.
Het wordt gehouden in de Vuurtoren en de zaal is open om 13.45 uur.

Daarna volgt voor onze deelnemers en vrijwilligers een heel belangrijke “deelnemersraadpleging” waarin gesproken wordt over de toekomst van de stichting! Naast de financiële verantwoording zullen we iedereen op de hoogte stellen van de organisatorische voortgang.

Hier hebben we een serieus issue. Bijna anderhalf jaar geleden heeft een aantal mensen zich beschikbaar gesteld om tijdelijk in het bestuur zitting te nemen: met nadruk op tijdelijk en in de verwachting dat we nieuwe kandidaten zouden kunnen aantrekken. Ondanks al onze inspanningen is dat niet gelukt en de huidige bestuursleden hebben aangegeven na 1 juli te stoppen als er geen nieuwe voorzitter is. Dan heeft de stichting een ernstig probleem en lijkt liquidatie op termijn, onvermijdelijk. Het is de huidige voorzitter onmogelijk om nog langer de kar te trekken. Dus er moet wat gebeuren. Dus kom a.u.b. en zoek mee!

Tot 19 mei 2018 om 14.00 uur bij De Vuurtoren, Zijdemos 30.Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden