Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Deelnemersraadpleging..


Evenement gegevens

  • Date:

Op 18 november organiseert de SGH een derde deelnemersbijeenkomst in de Vuurtoren in Houten. Deze vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur.
Bij de doorstart van de stichting eerder dit jaar hebben wij u beloofd kritisch te kijken naar de statuten en Huishoudelijk Regelement. Dat is inmiddels gedaan. Het heeft geleid tot enige aanpassingen in de statuten. Het Huishoudelijk Regelement is volledig op de schop gegaan. Gaarne leggen wij u ze voor alvorens e.e.a. te effectueren. Hiertoe kunt u vanaf 15 november de beide stukken van de website downloaden of aanvragen bij de penningmeester, Henk Donker.

Wij kunnen de naam van de stichting ook wijzigen zonder extra kosten. Het woord ‘gehandicapten’ is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus als u een mooi idee heeft, geef het dan door aan Margo.Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden