Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Enquete “aandacht voor Iedereen” zie onderstaande tekst..

Aandacht voor Iedereen – Enquête

13 september 2017

 

Enquête – Ontwikkeling burgerparticipatie en rol van Aandacht voor Iedereen

Wat zijn uw ervaringen met het programma Aandacht voor Iedereen? Laat het ons weten!

Het programma Aandacht voor Iedereen heeft in de afgelopen jaren informatie, advies en ondersteuning geboden aan cliëntenorganisaties, cliëntenraden en adviesraden over de decentralisaties in het sociaal domein. Het programma eindigt dit jaar en wij willen graag vernemen wat uw ervaringen waren.

Via onderstaande link kunt u het vragenformulier downloaden. Er zijn 9 vragen over het functioneren van het programma en de bijdrage die het heeft geleverd aan burgerparticipatie. Heeft u vragen dan kunt u die melden bij Henk Beltman, henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl
Wilt u liever mondeling uw ervaringen doorgeven, of staat u open voor het geven van toelichting, dan kunt u hem dat mailen. Dhr. Beltman neemt dan contact met u op.

Naar de enquête

 

 


Uit de praktijk..

Casus van de maand

In deze rubriek zullen we regelmatig proberen, liefst maandelijks, een casus of een feitelijke gebeurtenis te beschrijven die te maken heeft met zorg- en hulpverlening.

Hopelijk kunnen we anderen hiermee inspireren en dient het verder ter lering en vermaak.

Dit keer…..”Samen kun je meer”:

Zoals velen wel weten, is Houten gezegend met een goed vervoersysteem voor ouderen en/of mensen met een beperking. Ook wel bekend onder de naam “de golfkarretjes”. Het hele project berust op vrijwilligers en dus zijn de chauffeurs ook vrijwilligers. Door hun bereidheid te helpen, helpen zij niet alleen de mensen om uit hun isolement te komen, maar hebben ze ook een signalerende functie. Zij geven een signaal door als ze merken dat een passagier wat meer attentie nodig heeft.  Ze vermoeden dan, dat er een onderliggend probleem is en ze hebben daar een heel goed neus voor.

Twee van interim bestuursleden van de SGH zijn tevens cliëntenondersteuner t.a.v. het WMO-traject. Zij werden benaderd door de coördinator van de chauffeurs met de vraag om eens met mevrouw X contact op te nemen. Mevrouw was heel verdrietig omdat zij lichamelijk achteruit gaat en daardoor ook veel minder mobiel wordt maar vooral omdat zij zich in de steek gelaten voelt door zorg- en hulpverleners. Daarom hebben we een afspraak met mevrouw gemaakt om eens een kopje koffie bij haar te drinken (op zich voor mevrouw al een feest, dat er iemand op bezoek komt). Zoals wel vaker gebeurt, kwam er tijdens het gesprek veel meer op tafel, waarbij “eenzaamheid” een belangrijke factor is. Voor ons was het resultaat reden om, met toestemming van mevrouw contact op te nemen met het sociaal team en met een verzoek om een versnelde herindicatie. Hierop werd heel adequaat gereageerd en binnen 14 dagen zaten we om tafel voor een zogenaamde keukentafelgesprek. Onze gesprekspartner was een heel empathische consulente, die ook het vermogen had om goed naar het verhaal van mevrouw te luisteren en te prikken waar nodig. Wij hoefden niets anders te doen dan te bewaken dat alles de revue passeerde.

Binnen een maand heeft het geresulteerd in een aantal hulpelementen voor de cliënt:

  • Via diverse hulpinstanties is contact opgenomen met mevrouw om wat aan de eenzaamheid te doen;
  • Mevrouw gaat een pas krijgen voor de regiotaxi (en dus ook de Valys) waardoor ze weer bij dierbaren op visite kan;
  • De huishoudelijke hulp wordt gecontinueerd;
  • Er komt extra hulp om de was te doen;
  • Dankzij de inzet van de consulente is het medische traject voor een goede brace ook weer op gang gekomen.

Maar het mooiste is toch wel, dat mevrouw een beetje geloof heeft teruggekregen in de medemens.

 

 


Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden