Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) behartigt de belangen van chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in de gemeente Houten. De SGH zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven.

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht. Hiertoe participeert de SGH in de adviesraad Sociaal Domein – het cliëntenplatform – om contacten tussen de gemeente en de achterban te onderhouden en zo de belangen van de doelgroep te bewaken.

Kijk verder op de pagina ‘Over ons’ en maak kennis met ons en onze activiteiten.


Sint en Piet zwemmen

Op woensdag 29 november kwamen twee vrolijke Pieten op bezoek bij de zwemgroep. Ze brachten veel cadeau’s en lekkers mee voor de hele groep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Presentatie hulp hond en derde deelnemersraadpleging

Op 18 november gaf Jessica Schaik een boeiende demonstratie over het leven met een hulp hond.

Daarna werden de nieuwe concept statuten, het huishoudelijk regelement en het jaarverlag 2017 en jaarplan 2018 besproken met de deelnemers. Om deze documenten in te zien, klik op de naam van het betreffende document hierboven.


Beoordeel de toegankelijkheid van de gemeente Houten

Heeft u uw gemeente al beoordeeld voor de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018? Let op: vul vooral ook een beoordeling in als uw gemeente minder goed toegankelijk is. Zie pagina Bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Zwemmen voor mensen met een beperking:

Komt u ook zwemmen? Lees hier meer daarover. U kunt het contactformulier gebruiken om zich aan te melden.


Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden