Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

SGH behartigt de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Houten.

De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten informeert en behartigt de belangen van de gehandicapte medemens en chronisch zieke in de gemeente Houten. Zij zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven. 
De SGH kent een aantal werkgroepen met een specifiek kennisgebied.
Lees meer over de werkgroepen op de pagina over ons

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht.

Belangenbehartiging

De SGH behartigt in het kader van voorzieningen de belangen van mensen met een functiebeperking. Deze voorzieningen worden vanaf 1 januari 2007 verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorheen de WVG.

De SGH participeert in de WMO-raad, het cliëntenplatform dat de contacten met de gemeente en de achterban onderhoudt.
 ·         De WMO-raad gaat veranderen in adviesraad sociaal domein. Deze adviesraad bestaat uit diverse satellieten. John Gerlach blijft voorlopig in de satelliet, waaronder de sgh valt. Hij geeft wel aan hiermee te willen stoppen. Ruud van der Mee gaat bij Peter de Ruijter informeren of hij belangstelling heeft om deze taak over te nemen en zal hierover ook contact opnemen met Genevieve van Eijk (gemeente Houten).

Kijk verder op de website en maak kennis met ons en onze activiteiten. Onder mededelingen staat veel informatie o.a. vanuit de media.

 

Aanmeldingsformulier

 


  Belangrijke websites:

http://www.toegankelijknederland.nl/ 

http://www.gehandicaptenparkeerkaart.nl/

Parkeergids

Gratis App om invalidenplaatsen te vinden

http://www.infospreekuurhouten.nl/

Inventarisatie Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen  Bekijk dit hier

 http://www.josjeskracht.nl/josjes-kracht/

 PERSBERICHT  Verhuizing Sociaal Loket  

Zorg naar gemeente: https://iederin.nl/nieuws/17324/meldactie--zorg-naar-gemeenten---bent-u-al-geinformeerd-/

Nieuwe wetten in begrijpelijke taal: de Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet (gaat over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.  Klik hier

www,sociaaldomeinhouten.nl

Bankrekeningnummer: NL64INGB0005072453 tnv SGH.


Website bijgewerkt op 22 november 

Bekijk het archiefActueel

Brief sportaanbieder

Brief sportaanbieder

Brief sportaanbieder lees verder

Krant Houten met Elkaar

Krant Houten met Elkaar

Krant Houten met elkaar lees verder

webdesign:Taurusmedia.nl Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer