Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

De Stichting Gehandicapten Houten (SGH) behartigt de belangen van chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in de gemeente Houten. De SGH zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven.

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht. Hiertoe participeert de SGH in de adviesraad Sociaal Domein – het cliëntenplatform – om contacten tussen de gemeente en de achterban te onderhouden en zo de belangen van de doelgroep te bewaken.

Kijk verder op de pagina ‘Over ons’ en maak kennis met ons en onze activiteiten. Als u geïnteresserd bent om deel te nemen aan onze organisatie, of als u ons wilt ondersteunen door vrijwilligersweg te doen of een financieële bijdrage te leveren, dan kunt u zich aanmenden via het aanmeldingsformulier.

 

Zwemmen voor chronisch zieken en mensen met een beperking:
Komt u oom zwemmen? Lees hier meer daarover. U kunt het contactformulier gebruiken om zich aan te melden.

 


Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden