Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

De Stichting Gehandicapten Houten (SGH) behartigt de belangen van chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in de gemeente Houten. De SGH zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven.

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht. Hiertoe participeert de SGH in de adviesraad Sociaal Domein – het cliëntenplatform – om contacten tussen de gemeente en de achterban te onderhouden en zo de belangen van de doelgroep te bewaken.

Kijk verder op de pagina ‘Over ons’ en maak kennis met ons en onze activiteiten.


SGH in de radiouitzending ‘de kracht van Houten’

‘De Kracht van Houten’ is een informatief programma over welbevinden, activiteiten en passie van, voor en door Houtenaren. Onze uitzending is een live radio-uitzending van 19.00 tot 21.00 uur op de dinsdagavond.
Een van de onderwerp van aanstaande dinsdag is ‘Vrijwilligersvacature van de maand Stichting Gehandicaptenbelangen Houten’.
Iedereen die wil meeluisteren kan dit doen via:
– internet www.omroephouten.nl.
– In de ether op 107.3 FM.


Dank betuiging aan voormalig bestuur

In januari jl. is het toenmalige bestuur afgetreden. Onderling verschil in zienswijze en over hoe de stichting geleid moest worden lagen hieraan ten grondslag.
Het huidige interim bestuur kijkt niet terug, maar vooruit. Wij bouwen voort op de verdiensten van de toenmalige bestuursleden.
Het huidige bestuur was ook heel blij met de medewerking van voormalige bestuursleden om ons wegwijs te maken. Zonder hun bijdrage zou ons werk moeilijk zijn geworden.
De afgelopen periode heeft het interim bestuur een blijk van waardering met een begeleidende brief aan het voormalig bestuur doen toekomen. Dit is persoonlijk afgeleverd.
Ook via deze weg nogmaals dank voor de inspanning.

Namens het interim bestuur


SGH op activiteitenmarkt

Op 2 september was het weer de jaarlijkse activiteitenmarkt. Dankzij de organisatoren van de SGH van vorig jaar hadden we wederom een prominente plaats op de markt tegenover de Vlaaierie. Het PR-materiaal was in bijzonder goede staat en we hoefden alleen maar de folder up-to-daten en een aankondiging voor de voorlichtingsmiddag over WMO op 23 september op een flyer te zetten.
Voor Nasrin en mij was het dan verder ook een fluitje van een cent om de stand in te richten. Om half tien was die al klaar.
De dranken waren door Magda verzorgd en er waren broodjes. Voor de kinderen van eventuele belangstellenden was er snoep. Dat werkt altijd.

Het was mooi om de bereidheid mee te maken van diverse deelnemers om in de stand te staan. Want de kennis van de ervaringsdeskundigen werkt het beste. Dat bleek ook wel, want we hebben tientallen gesprekken mogen voeren en denken hieruit ook wel wat nieuwe deelnemers aan te kunnen trekken. Met name voor het zwemmen was er veel belangstelling. Verder hebben we wat contacten kunnen leggen met organisaties die min of meer op hetzelfde terrein werkzaam zijn als wij.

Rest nog een ieder te bedanken voor zijn/haar bijdrage.

Namens het bestuur
Henk Donker


Zwemmen voor chronisch zieken en mensen met een beperking:

Komt u ook zwemmen? Lees hier meer daarover. U kunt het contactformulier gebruiken om zich aan te melden.


Aangepast sporten:

Op zoek naar een aangepaste vorm van sporten? Kijk dan naar de volgende promotiefilm van Sportpunt Houten over aangepast sporten en de Beweeg en Beleefdag die op 6 oktober 2017  in de sporthal de Wetering wordt gehouden:

 

 

 

 

 


Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden