Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

De Stichting Gehandicapten Houten (SGH) behartigt de belangen van chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in de gemeente Houten. De SGH zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven.

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht. Hiertoe participeert de SGH in de adviesraad Sociaal Domein – het cliëntenplatform – om contacten tussen de gemeente en de achterban te onderhouden en zo de belangen van de doelgroep te bewaken.

Kijk verder op de pagina ‘Over ons’ en maak kennis met ons en onze activiteiten.


Oproep

Op 2 september is de jaarlijkse activiteitenmarkt waarbij alle verenigingen en belangenorganisaties in Houten zich presenteren. Natuurlijk hebben wij ons hiervoor ook ingeschreven.
Een van onze doelstellingen is naamsbekendheid en vermeerderen van het aantal deelnemers. Hoe meer, des te beter kunnen we jullie vertegenwoordigen. De markt is van 10.00-16.00 uur en we kunnen iedereen gebruiken om er een paar uur aanwezig te zijn. Natuurlijk zullen de bestuursleden hun portie bijdragen, maar niets is beter, dan “ervaringsdeskundigen”, en dat zijn jullie.
Daarom het verzoek om u op te geven 2 uurtjes bij onze stand te zijn. Wij zorgen voor de organisatie, u hoeft alleen uzelf mee te nemen.
We hebben het verdeeld in blokken van 2 uur:

  • 10.00-12.00 uur
  • 12.00-14.00 uur
  • 14.00-16.00 uur

U kunt u opgeven bij Henk Donker met de gewenste tijden: Donker0@xs4all.nl of bel 06-527 29 426.

Alvast bedankt.


In Memoriam

Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis moeten nemen van het plotselinge overlijden van

Connie Ensie

Connie (53) een vrouw die ondanks haar ziekte en beperkingen altijd vrolijk en energievol in het leven probeerde te staan en daarnaast ook een luisterend oor had voor de medemens. Ook iemand die zich sterk maakte voor ‘Zwemmen zonder drempel’. Kortom, een geweldige vrouw die ons te vroeg is ontvallen.

Wij wensen Arnold, Debbie, Stefanie, schoonzoon Bryan en overige familieleden, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe bij het dragen en verwerken van dit verlies.

Namens het Interim Bestuur en deelnemers van SGH


Zwemmen voor chronisch zieken en mensen met een beperking:

Komt u ook zwemmen? Lees hier meer daarover. U kunt het contactformulier gebruiken om zich aan te melden.


 

 

 

 

 

 

 


Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden