Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

Voor informatie over de tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten in het jaar 2017 zie pagina Nieuws en mededelingen.


Sluiting zwembad voor groot onderhoud

Komende zomer gaat het zwembad 6 weken dicht omdat er groot onderhoud gepleegd gaat worden waaronder het plaatsen van zonnepanelen i.v.m. duurzame energie verbruik. Het Zwembad is gesloten van 14 juli tot 26 augustus. Dat betekent dat er in die weken geen zwemmen is op de woensdag avond.
Het betreft de volgende datums:

  • 18 en 25 juli
  • 1, 8, 15 en 22 augustus.

Indien U voor het hele jaar de zwemkosten al hebt overgemaakt, zullen wij 18 euro terugstorten op uw rekening. Betaalt U per maand, dan hoeft u voor 3e kwartaal maar 18 euro over te maken. Bij betaling per maand betaalt U in juli maar 6 euro en in augustus niets.


Nieuw! Het boeken van NS Reisassistentie is gewijzigd per 5 juni

Lees hier het artikel.


Geweldig nieuws

Soms gebeuren er onverwacht een aantal zaken dat je graag met elkaar wilt delen. Dus plaats je en extra bericht op de website. Maar niet iedereen gebruikt internet terwijl je wilt het wel aan iedereen meedelen. Dus een extra nieuwsbrief.
Want wat is er aan de hand……Zo maar in 1 week, 3 mooie berichten voor onze stichting. Het werk van het bestuur is niet altijd zichtbaar en gebeurt veel achter de schermen en dat lijkt zich, ondanks de vele hobbels die genomen moeten worden, ineens uit te betalen.

Na kennismaking met de nieuwe manager van het zwembad, heeft er veelvuldig overleg plaats gevonden met hem en de gemeente over de noden van de stichting. Wij hebben daarbij o.a. aangedrongen op een vervanging van de tillift. Wij zijn heel blij te kunnen meedelen dat deze inmiddels al is aangeschaft en na de meivakantie wordt geïnstalleerd.

Daarnaast hebben we intensief overlegd met het sportpunt omtrent eventuele besteding van de gelden, die uit de “Santa Run“ ter beschikking zijn gekomen. Aan leden van de zwemgroep is gevraagd om uit te zoeken, welke “Bad rolstoel” het meest geschikt zou zijn. Op  basis van aangevraagde heeft het bestuur overleg gevoerd met zowel het sportpunt al de manager van de Wetering en een aanvraag ingediend:

  • Het lijkt er op, dat dit een goede kans maakt;
  • We mogen het in de Wetering stallen;
  • De Wetering krijgt dan ook de beschikking daarop om die voor andere doeleinden te gebruiken;
  • Als tegenprestatie zullen zij voor het onderhoud en jaarlijkse verplichte keuring zorgdragen.

In totaal een mooi stukje diplomatie en onderhandelingswerk. En als klap op de vuurpijl heeft het bestuur een subsidie aanvraag ingediend bij NOC/NSF om de communicatie en gevolgen van onze naamsverandering te bekostigen. Op basis van de aanvraag kregen we afgelopen weekend 900 euro overgemaakt.

Je moet hier denken aan:

  • Aanpassen website
  • Introduceren van het logo
  • Aanpassen folders etc.

Kortom een heel kostbare zaak. Wij zijn heel blij met de resultaten.

Het interim bestuur van de stichting


Organiseren van activiteiten

De SGH bruist van energie. Om deze goed te kunnen faciliteren, heeft het bestuur een paar simpele regels opgesteld. U vindt ze op de pagina genaamd ‘Werkgroepen’.


Iederin

Iederin is een landelijke organisatie die streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen. Voor interessante informatie klik op: Ieder(in) – Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Zwemmen voor mensen met een beperking:

Komt u ook zwemmen in de Wetering? Lees hier meer daarover. U kunt het contactformulier gebruiken om zich aan te melden.
Wilt u een mooie promotiefilm zien over onze zwemactiviteiten? Klik hierop.


Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden