Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

SGH behartigt de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Houten.

De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten informeert en behartigt de belangen van de gehandicapte medemens en chronisch zieke in de gemeente Houten. Zij zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven. 
De SGH kent een aantal werkgroepen met een specifiek kennisgebied.
Lees meer over de werkgroepen op de pagina over ons

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht.

Belangenbehartiging

  1. De SGH behartigt in het kader van voorzieningen de belangen van mensen met een functie en of geestelijke beperking. Deze voorzieningen worden vanaf 1 januari 2015 verstrekt vanuit de vernieuwde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), welke geheel door de gemeente worden verzorgd. Ondersteuning aan het lijf geschiedt daar in tegen door de zorgverzekeraars.
     

 naf 1 januari 2007 verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorheen de WVG.

De SGH participeert in de adviesraad Sociaal Domein, het cliëntenplatform, dat contacten met de gemeente en de achterban onderhoudt.
 

Kijk verder op de website en maak kennis met ons en onze activiteiten. 

Op de pagina 'Over ons' leest u hoe de  stichting is  ingericht.

Onder mededelingen staat veel informatie o.a. vanuit de gemeente en de media.

 Hoe toegankelijk zijn de sportaccomodaties

Aanmeldingsformulier


  Belangrijke websites:

www.batutrecht.nl www.batutrecht.nl 

http://www.gehandicaptenparkeerkaart.nl/

http://www.infospreekuurhouten.nl/

Inventarisatie Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen  Bekijk dit hier

 http://www.josjeskracht.nl/josjes-kracht/

Zorg naar gemeente: https://iederin.nl/nieuws/17324/meldactie--zorg-naar-gemeenten---bent-u-al-geinformeerd-/

Nieuwe wetten in begrijpelijke taal: de Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet (gaat over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.  Klik hier 

www,sociaaldomeinhouten.nl

Wonen in Houten 


Huishoudelijke hulphttps://iederin.nl/nieuws/17821/minder-huishoudelijke-hulp--dit-kunt-u-doen/ 
Zorg frustaties : http://henkdonker.123website.nl/381341088

 PERSBERICHT:
Eerste prikkelarme kermis in Houten

Op maandag 27 maart van 17.30 tot 18.30 uur zal in Houten voor het eerst een prikkelarme kermis gehouden worden. Er zal geen harde muziek, fel licht, lichtflitsen of rook zijn, en ook zullen de attracties op lagere snelheid draaien. De prikkelarme kermis is bedoeld voor inwoners met bijv. autisme, epilepsie, of andere lichamelijke/geestelijke beperking, die wel graag de kermis zouden willen bezoeken, maar voor wie dit vanwege hun moeite met prikkels vaak niet mogelijk is. De kermis in Houten vindt plaats in winkelcentrum Het Rond.

Website bijgewerkt op 18 maart 2017                                                                         

Bekijk het archiefActueel

Bijeenkomst SGH i.v.m. doorstart

Bijeenkomst SGH i.v.m. doorstart

Bijeenkomst SGH i.v.mOp 23 maart 2017 is er een doorstart bijeenkomst geweest met de leden.

Hierin is op een creatieve wijze geïnventariseerd, wat er bij de leden leeft.

Een 15 tal leden en 5 ... lees verder

Prikkelarme Kermis in Houten

Prikkelarme Kermis in Houten

Beste heer, ... lees verder

webdesign:Taurusmedia.nl Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer