Stichting gehandicaptenbelangen Houten

Home..

SGH behartigt de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Houten.

De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten informeert en behartigt de belangen van de gehandicapte medemens en chronisch zieke in de gemeente Houten. Zij zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke en sociale leven. 
De SGH kent een aantal werkgroepen met een specifiek kennisgebied.
Lees meer over de werkgroepen op de pagina over ons

Meedoen zonder drempels is ons motto. Niet elke drempel is te slechten, maar velen wel. In overleg met de gemeente en particulieren ijveren we voor verbeteringen in de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en openbare ruimte. Ook de toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en sport heeft onze aandacht.

Belangenbehartiging

De SGH behartigt in het kader van voorzieningen de belangen van mensen met een functiebeperking. Deze voorzieningen worden vanaf 1 januari 2007 verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorheen de WVG.

De SGH participeert in de adviesraad Sociaal Domein, het cliëntenplatform, dat contacten met de gemeente en de achterban onderhoudt.
 

Kijk verder op de website en maak kennis met ons en onze activiteiten. 

Op de pagina 'Over ons' leest u hoe de  stichting is  ingericht.

Onder mededelingen staat veel informatie o.a. vanuit de gemeente en de media.

 Hoe toegankelijk zijn de sportaccomodaties

Aanmeldingsformulier


  Belangrijke websites:

www.batutrecht.nl www.batutrecht.nl 

http://www.gehandicaptenparkeerkaart.nl/

http://www.infospreekuurhouten.nl/

Inventarisatie Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen  Bekijk dit hier

 http://www.josjeskracht.nl/josjes-kracht/

Zorg naar gemeente: https://iederin.nl/nieuws/17324/meldactie--zorg-naar-gemeenten---bent-u-al-geinformeerd-/

Nieuwe wetten in begrijpelijke taal: de Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet (gaat over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.  Klik hier 

www,sociaaldomeinhouten.nl

Wonen in Houten  https://nl.surveymonkey.com/r/29R6V2Z

Belangrijk

Bekijk het archiefActueel

Aangepaste beleidsregel

Aangepaste beleidsregel

Aanpassing Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning
Het resultaat dat moet worden bereikt bij de huishoudelijke ondersteuning is dat de cliënt:
a) kan wonen in een schoon en leefbaar ... lees verder

webdesign:Taurusmedia.nl Stichting Gehandicaptenbelangen Houten - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer